Praktiske oplysninger omkring SWAPMEET.

SWAPMEET afholdes sidste søndag i april og første søndag i oktober hvert år.

Henvendelse omkring SWAPMEET kan ske til

E-mail eller på Tlf. 4041 4963

Sælgerne på SWAPMEET må for lejen af området/faciliteter betale en mindre stadepladsafgift.

SALG:

SWAPMEET er for veteran-relevant dele og udstyr til biler, motorcykler, knallerter, traktorer, stationære- & skibsmotorer. 

STADEPLADSER:

Stadepladser i 3,5 meters bredde og ønsket længde, kan med fordel betales forud.
Reg. nr. 9570 Konto nr. 4306775
Damptromleklubben
Villy Skovborg
Jørgen Rudsvej 16
4300 Holbæk

CVR-Nr 21631590.


De første 6 meter koster kr. 200.- inkl. moms, efterfølgende meter kr. 40.- inkl. moms.

Inklusiv gratis adgang til Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk.

BETALING:

Indbetal på vedlagte girokort beløbet for det ønskede antal meter, senest d. 15. april 2019.
Kvitteringen SKAL MEDBRINGES, og tjener som adgangsbevis.
Ved indbetaling senere end ovennævnte dato, overføres man til ”chancen”, med højere stadepris til følge.

BETALING PÅ DAGEN (”Chancen”):

Sælgere som ikke har forudbetalt kan, såfremt der er plads, først påregne at få anvist plads efter kl. 0830.

Stadepladsafgiften til en pris af kr. 70,- pr meter inkl. moms (minimum 4 meter) betales på stedet.

Dette gælder også sælgere der ikke har forudbetalt rettidigt.

DÅRLIGT VEJR

er ikke en undskyldning for ikke at møde op til SWAPMEET, og derfor skal begæring om tilbagebetaling
af indbetalt af stadepladsleje ske senest fredagen kl. 1200  9 dage før SWAPMEET.  

SALG AF FINBIL

Salg af finbiler kan ske i finbilsområdet mod betaling af kr. 50,-.

ANKOMST, START OG SLUT AF SALG:

Sælgere der har forudbetalt rettidigt, kan blive anvist plads fra kl. 0645.
Udvis venligst tålmodighed ved indlodsningen, vi gør det så godt og hurtigt vi kan!
Salget starter kl. 800, og slutter kl. 1500. Vi henstiller kraftigt, at dette overholdes.

HUSK at der er nye regler for klubstande

DAMPTROMLEKLUBBEN står for salg af øl, sodavand, kaffe, rundstykker og varme pølser.
Udsalget åbner kl. 0700, og  slutter kl. 1500.


Vi henstiller, at man ikke bryder op før kl. 1500.
Endvidere ser vi gerne, at man rydder pænt op efter sig.
Eget affald skal tages med hjem, tak!

Arrangørerne forbeholder sig til enhver tid ret til at afvise sælgere, samt bede sælgere pakke ikke-relevante effekter væk.
SWAPMEET afholdes sidste søndag i april og første søndag i oktober hvert år.
SWAP MEET® er et registeret varemærke tilhørende Dansk Ford A klub