Klubstande på SWAPMEET

For et symbolsk beløb ( kr. 100 ) kan jeres klub få en klubstand nær markedsområdet, hvor I kan fortælle om jeres klub, dens aktiviteter og hverve nye medlemmer.

Fra det første SWAPMEET Damptromleklubben har arrangeret, har der været plads til klubstande, og efter at SWAPMEET er kommet til andelslandsbyen Nyvang har antallet klubstande øget kraftigt.
Desværre har klubstandene udviklet sig fra at være PR for klubberne, til at være en parkeringsplads lige op af markedet. Oven i det så har nogle klubber også valgt at forsyne sine medlemmer med mad og drikkevarer hvilket ikke er formålet med disse klubstande.
 
 

 

Regler for klubstande på SWAPMEET  
  • En stand udgør 6 x 12m

  • På en klubstand må opstilles en pavillon eller liggende, og et antal køretøjer.

  • Der må uddeles informationsmateriale for klubben.

  • Der må ikke foregå salg af andet end medlemskaber.

  • Der må ikke uddeles kaffe - øl - vand eller lignende der konflikter med Damptromleklubbens salgstelts varesortiment.

  • Hvis intet andet er aftalt, bliver pladserne tildelt i den rækkefølge klubberne møder op.

 
  Overtrædelse af reglerne vil medføre bortvisning, og et års karantæne.
(de to følgende SWAPMEETs)
 
 
Klubstanden koster DKK 100 som betales forud på Regnr. 9570 Kontonr. 4306775.
 
 
 
Tilmelding af en klubstand til SWAPMEET.
Klub:

Navn:

Adresse:

Postnr:

By:

Land:

Tlf.-nr.:

E-mail:

 
Hvilket SWAPMEET?
April 2018 Oktober 2018
April 2019 Oktober 2019
 

Hvor har du hørt om klubstande på SWAPMEET?

SWAPMEET
Internet
Klubblad
Fra andre

 

Når jeg trykker på "Indsend formular er jeg indforstået med de ovenstående regler.